KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Toplulukları Yönetim Birimi

Üniversitemiz Yemek Ücretlerinde Güncelleme Yapılmıştır-09.07.2018

Üniversitemiz yemek yapım, dağıtım ve temizlik hizmetlerinde görevli Taşeron İşçiler 696 sayılı KHK kapsamında 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle sürekli işçi olarak kurum kadrosuna geçirilmiştir. Bu tarihe kadar üniversitemiz personellerine uygulanan yemek fiyatlarının tespitinde, hizmet alım yoluyla çalışan taşeron işçilerin işçilik ücreti de dahil edilmiştir. Ancak, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 9. Maddesinde " Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin uygulanmasında, kurum kadrolarında olup, yemek servisinde görevlendirilen personel giderleri kira, amortisman, su, elektrik ve hava gazı giderleri yemek maliyetine dahil edilmez." hükmü gereği yemek fiyatlarından işçilik giderleri çıkarılarak, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 23.05.2018 tarih ve 2018/17 sayılı oturumunda almış olduğu 7 nolu kararı ile 18.06.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yemek fiyatlarında indirime gidilmiştir.

Yemek ücretlerinin 18.06.2018 tarihinden öncesi ve sonrası aşağıda belirtilmiştir.

18.06.2018 TARİHİNDEN ÖNCEKİ YEMEK ÜCRETLERİ

EK GÖSTERGELER

Yeni Fiyat Teklifi

Ek Göstergesiz Görevde bulunan ile ek göstergesi 
2200'e (2200 dahil) kadar olanlar

5,50

Ek Göstergesi 3600'a (3600 Dahil) kadar olanlar

6,00

Ek Göstergesi 4800'e (4800 Dahil) kadar olanlar

6,50

Ek Göstergesi 4800 den daha yüksek görevde bulunanlar için

7,00

Sözleşmeli Personel

6,00

İşçi

7,00

Öğrenci

2,00

Misafir

8,00

18.06.2018 TARİHİNDEN SONRAKİ YEMEK ÜCRETLERİ

EK GÖSTERGELER

Yeni Fiyat Teklifi

Ek Göstergesiz Görev

4,00

1100 'e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevde bulunanlar

4,00

Ek Göstergesiz Görevde bulunan ile ek göstergesi 
2200'e (2200 dahil) kadar olanlar

4,00

Ek Göstergesi 3600'a (3600 Dahil) kadar olanlar

5,00

Ek Göstergesi 4800'e (4800 Dahil) kadar olanlar

5,50

Ek Göstergesi 4800 den daha yüksek görevde bulunanlar için

6,00

Sözleşmeli Personel

5,50

İşçi

5,50

Öğrenci

2,00

Misafir

7,00